M.Sc.Comp.Sci.-I

 

College

Rank

NAME

%

Photo

1

Monica Teotia

9.83

2

Akshaykumar Sharma

9.67

3

Veena Vaingankar

9.5

Neha Sharma

9.5

Mamta Choudhary

9.5

Ketan Patil

9.5

Aswathy Nair

9.5

M.Sc.Comp.Sci.-II

 

College

Rank

NAME

%

Photo

1

Gitanjali Yewale

79.72 %

2

Amruta Jadhav

76.61 %

3

Nitin Pare

75.28 %

Rupali Randive

75.28 %