M.Com. –I

College Rank

NAME

%

Photo

1

Yadav Tanuja

84.75 %

2

Tapale Supriya

83.62 %

3

Ramandeep Kaur

83.12 %

M.Com. -II

College Rank

NAME

%

Photo

1

Shajiya Khan

83.12 %

2

Gulzar Moinuddin Shaikh

82.93 %

3

Kashid Devshri Satish

81.93 %