BBA

Year Student Name University Rank
2004-07 Ms. Gemini Goyal 1st
Mr. Dhoot Bhushan 3rd
Mr. Gupta Rohan 5th
Mr. Patel Jatin 10th
2005-08 Ms. Meenakshi Samantaray 1st
Mr. Chaudhari Vishal 3rd
Mr. Mulchandani Vivek 8th
Ms. Saraswat Tanya 9th
2006-09 Mr. Nitin Bharti 1st
Ms. Chibaro Talent 4th
Ms. Shweta Sharma 4th
Mr. Tetley Richard 9th
2007-10 Mr. Prince Kunal 3rd
Ms. Sobitha N. 8th
Mr. Praveen Mohanka 9th
2008-11 Mr. Jagdish Pandey 1st
Mr. Pratik Kataria 10th
2009-12 Mr. Sumit Tibrewal 1st
Mr. Bijesh Sah Kanu 3rd
Ms. Nisha Bhandari 6th
Ms. Kritika Pandey 7th
Ms. Rashmi Prajapat 8th
2010-13 Mr. Prasath Shivanathan 1st
Ms. Niranjanan Maniraja 5th
BBM-IB
Year Student Name University Rank
2008-11 Ms. Sabrina Victor Carvalho 6th
2009-12 Mr. Midushnany V. 3rd
Mr. Ajay Dwivedi 5th
Mr. Rammeshnaths 7th
2010-13 Ms. Mona Kumari 1st
Mr. Nikhil Bomb 2nd
BCA
Year Student Name University Rank
2007-2010 Ms. Rawat Neha 1st
2009-2012 Mr. Mayur Madhwani 2nd
Ms. Vanita Talreja 7th
2010-2013 Ms. Kamala Acharya 2nd
Samsher Singh 4th
2011-2014 Mr. Shankar Sathe 1st
Mangesh Shelke 4th
2012-2016 Mr.Gayatri Amul Ganji 5th
Kajal Prakash Ravlani 7th
BSc (CS)
Year Student Name University Rank
2010-2013 Mr. Sagar Dagdu 1st
Ms. Solongo Munkhjargal 2nd
2016-17 Barkha Agarwal 3rd
Sagar Yadav 8th
Surabhi Yadav 9th
B.COM
Year Student Name University Rank
2010-2013 Ms. Tanya Arora 11th
MSC-CS
Year Student Name University Rank
2014-15 Tejashree Deshmukh 5th
2015-16 Dagdu Sagar Sanjay 3rd
S. Chandralekha 4th
Gaikwad Swati 5th
Sawant Trupti 7th